branding2

 

Branding

At brande sin virksomhed er ikke kun noget for store virksomheder. Branding er essentiel for alle virksomheder. Også din.

Dit brand er dit løfte til dine kunder. Dit brand fortæller dine kunder, hvad de kan forvente af dine produkter – og af din service. Brandet fortæller også, hvad der er det særlige ved din virksomhed – og hvordan din virksomheder adskiller sig fra konkurrenterne.

Dét, der skaber dit brand, er hvem du er. Hvad du er. Og hvordan du er.

Dit brand er basis for, hvordan dine potentielle kunder opfatter dig. Og dermed er brandet grundlaget for, om kunderne vil dig og dine produkter.

Bækgaard & Co hjælper dig med at skabe dit brand. Eller med at skærpe dit brand. Og dermed sikre, at kunderne får indfriet lige nøjagtig dét løfte, du har givet dem med dit brand.

Processen vil typisk indebære følgende elementer:

Udredning

01
The Why
02
Værdier

Redskaber

03
Visuel identitet
04
Sprog
05
Handlemåde
06
Faciliteter

Eksekvering

07
Totalkommunikations-strategi
08
Udmøntning i alle kommunikations-led
09
Involvering og uddannelse af personale

Evaluering

10
Hvad virker?
11
Hvad virker ikke?
12
Tidsplan for justeringer
13
Eksekvering af justeringer

Opfølgning

14
Løbende kontrol af, at brandet efterleves i alle led

Du afgør naturligvis, hvilke af ovenstående model-elementer
du ønsker at gennemføre i din virksomhed.
Kontakt os